Nasze życie jest ściśle związane ze zwierzętami, które niewątpliwie są największym atutem naszego gospodarstwa. Nie jest to przydomowe zoo. Obecność zwierząt wynika z naszej pracy, pasji i zainteresowań.

Podstawą i bytem gospodarstwa jest stado bydła Limousine oraz owce rasy wrzosówka polska. Dzięki nim można dowiedzieć się jak funkcjonują większe, rodzinne grupy zwierząt, poznać ich zwyczaje, zachowania społeczne i codzienne życie na pastwisku. Poza nimi w Lubaczówce mieszka wiele innych zwierząt takich jak konie, psy, kot, gołębie, króliki, perliczki, pawie, a nawet różne gatunki papug 🙂 Wszystkie zwierzęta żyją zgodnie, a my wpisujemy się w tą sielankę …

Agroturystyka ze zwierzętami